ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος απεντόμωσης απαιτείται επιθεώρηση του χώρου, έγκαιρος εντοπισμός του προβλήματος, προσδιορισμός των εντόμων και κατάλληλη μέθοδος αντιμετώπισής τους.
Οι μέθοδοι απεντόμωσης που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και καταπολέμηση των εντόμων είναι η εφαρμογή τροφοελκυστικού gel, ο υπολειμματικός ψεκασμός, ο νεφελοψεκασμός (fogging), η χρήση ηλεκτρικών εντομοπαγίδων UV, και φερομονικών παγίδων καθώς και εντομοαπώθηση εσωτερικών χώρων.
Για την αντιμετώπιση των εντόμων αποθηκών και ξυλοφάγων εντόμων πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εφαρμογές απεντόμωσης όπως ο υποκαπνισμός (fumigation) με την χρήση φωσφίνης και η οικολογική μέθοδος της θερμικής απεντόμωσης (Heat Treatment).

Εφαρμογή τροφοελκυστικού gel για κατσαρίδες και μυρμήγκια

Η απεντόμωση με τη χρήση τροφοελκυστικού gel που είναι άοσμο και μη τοξικό εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών κατσαρίδας και μυρμηγκιών.

Η απεντόμωση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση τροφοελκυστικού δολώματος υπό μορφή μικρών σταγόνων, όσο ένας κόκκος ρυζιού, με ειδικό πιστόλι δόλωσης σε σημεία που αποτελούν πέρασμα ή τόπο φωλιάς της κατσαρίδας. Τα σημεία στα οποία τοποθετούμε το κατσαριδοκτόνο gel για την καταπολέμηση της κατσαρίδας είναι πίσω από ηλεκτρικές συσκευές, στους μεντεσέδες στα ντουλάπια, κάτω από τους πάγκο της κουζίνας, σε ρωγμές και γενικά σε σκοτεινά και υγρά μέρη.

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των μυρμηγκιών το μυρμηγκοκτόνο gel εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά μήκος της γραμμής που σχηματίζουν τα μυρμήγκια καθώς κινούνται, σε κοιλότητες τοίχων ή σε στέγες.

Ψεκασμός - Spraying

Τι είναι ο ψεκασμός;

Ο ψεκασμός είναι η εφαρμογή απεντόμωσης με εντομοκτόνο επαφής και στομάχου το οποίο γίνεται διάλυμα και στη συνέχεια ψεκάζεται με χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη αντλία σε διάφορες επιφάνειες.

1.Ψεκασμός με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης

Η απεντόμωση με ψεκαστήρα χειρός χαμηλής πίεσης γίνεται με τη μέθοδο του υπολειμματικού ψεκασμού όπου ειδικά εντομοκτόνα διαλύματα επαφής (π.χ. θανατώνουν τα έντομα βαδίζοντας πάνω στην ψεκασμένη επιφάνεια) διοχετεύονται σε επιφάνειες πού συνήθως τα έντομα κινούνται, φωλιάζουν και αναπαράγονται.

Για την καταπολέμηση των εντόμων ψεκάζουμε σε τοίχους, τοιχώματα φρεατίων και σιφωνιών, περιμετρικά των κτιρίων, γύρω από παράθυρα, πόρτες, ράμπες κλπ.

2.Ψεκασμός με αντλία υψηλής πίεσης

Ο υπολειμματικός ψεκασμός με την χρήση αντλίας υψηλής πίεσης (ψεκαστικό) είναι η καταλληλότερη μέθοδος απεντόμωσης για επιφάνειες μεγάλης έκτασης σε χώρους όπως βιομηχανίες, άδειοι αποθηκευτικοί χώροι (σιλό, αποθήκες) και υπαίθριοι χώροι. Τα εντομοκτόνα επαφής διοχετεύονται και στοχεύουν επιλεκτικά στα έντομα για τα οποία εφαρμόζεται ο ψεκασμός.

Νεφελοψεκασμός – Fogging

Τι είναι ο νεφελοψεκασμός;

Η εφαρμογή του νεφελοψεκασμού είναι αντίστοιχη του ψεκασμού, με την διαφορά ότι τα σταγονίδια γίνονται πιο μικρά (μικρού ή υπέρμικρου όγκου) μέσω αυξημένης πίεσης στο ειδικό μηχάνημα θερμικής εκνέφωσης ULV (fogger) όπου το εντομοκτόνο με τη μορφή καπνού (νεφελώματος) διοχετεύεται και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του χώρου που θέλουμε να απεντομώσουμε.

Συνήθως, ο νεφελοψεκασμός εφαρμόζεται σε βιομηχανικούς ή σε αποθηκευτικούς χώρους όπου είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η κλασική μέθοδος του ψεκασμού λόγο της μορφολογίας του χώρου. Η εφαρμογή απεντόμωσης με fogger χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση εντόμων που συνήθως κρύβονται σε δυσπρόσιτα σημεία όπως έντομα αποθηκών, ψύλλοι, κοριοί κ.ά.

Πριν την εφαρμογή του νεφελοψεκασμού πραγματοποιείται στεγανοποίηση των χώρων, ενώ μετά οι χώροι πρέπει να παραμείνουν κλειστοί για τουλάχιστον 7 ώρες. Μετά το άνοιγμά τους αφού αεριστούν για 3-7 ώρες, θα πρέπει να καθαριστούν οι πάγκοι εργασίας και ο εξοπλισμός που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα για αποφυγή πιθανής παραμονής εντομοκτόνου. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο και έχει μεγάλη διάρκεια.

Χρήση ηλεκτρικών εντομοπαγίδων UV

Η παρουσία ιπτάμενων εντόμων όπως μύγες, κουνούπια, σφήκες κ.α. σε χώρους υψηλής υγειονομικής σημασίας όπως βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών, χώροι μαζικής εστίασης και γενικά όπου η χρήση χημικών μεθόδων καταπολέμησης είναι απαγορευτική, υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και εγκυμονεί κινδύνους για τα τρόφιμα.

Τι είναι οι εντομοπαγίδες UV;

Για την αποτελεσματική παγίδευση των ιπτάμενων εντόμων τοποθετούμε εσωτερικά των χώρων ηλεκτρικές εντομοπαγίδες εξοπλισμένες με λαμπτήρες ακτινοβολίας UV-Α shutter proof (μη θρυμματιζόμενους). Οι παγίδες UV λειτουργούν προσελκύοντας τα έντομα με εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας UV η οποία γίνεται αντιληπτή μόνο από τα έντομα και είναι εντελώς ακίνδυνη για ανθρώπους και ζώα.

Τα έντομα παγιδεύονται στις ειδικές κολλητικές επιφάνειες των εντομοπαγίδων χωρίς να τεμαχίζονται και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των προϊόντων.

Τα σημεία ελέγχου (εντομοπαγίδες UV ) καταγράφονται τοπογραφικά σε σχέδιο κάτοψης του χώρου και αριθμούνται με καρτέλες σήμανσης έτσι ώστε να παρακολουθείται η δραστηριότητα των εντόμων.

Χρήση φερομονικών παγίδων - Monitoring

Η χρήση των φερομονικών παγίδων για έντομα αποθηκευμένων προϊόντων (link) σε χώρους παραγωγής τροφίμων όπως αλευροβιομηχανίες, βιομηχανίες ζυμαρικών, ορυζόμυλους, βιομηχανίες φύλλων καπνού, διάφορες βιομηχανίες μεταποίησης κ.α. συνεισφέρει στον έγκαιρο εντοπισμό του πληθυσμού των εντόμων, στην σωστή παρακολούθηση και στη δραστική μείωση τους.
Τα σημεία ελέγχου (φερομονικές παγίδες) καταγράφονται τοπογραφικά σε σχέδιο κάτοψης του χώρου και αριθμούνται με καρτέλες σήμανσης έτσι ώστε να παρακολουθείται η δραστηριότητα των εντόμων.

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση (monitoring) τοποθετούμε:

1.Φερομονική παγίδα Plodia – Ephestia

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ιπτάμενων εντόμων (πεταλούδων) των αποθηκευμένων προϊόντων. Τοποθετείται κρεμάμενη σε ύψος περίπου 1.5 – 2 μέτρα. Περιέχει φερομόνη που προσελκύει τα έντομα καθώς και κολλητική ουσία που τα παγιδεύει. Η φερομόνη της προσελκύει τα εξής έντομα: Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella και Ephestia elutella.

2.Φερομονική παγίδα Tribolium

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ερπόντων εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων. Τοποθετείται πάνω σε επιφάνειες ή στο πάτωμα. Περιέχει φερομόνη που προσελκύει τα έντομα και κολλητική ουσία που τα παγιδεύει. Η φερομόνη της προσελκύει τα εξής έντομα: Lasioderma Serricorne, Tribolium spp., Trogoderma spp. & Dermestes spp.

Εντομοαπώθηση εσωτερικών χώρων

Οι εντομοαπωθητικές συσκευές εσωτερικού χώρου είναι ότι πιο αποτελεσματικό υπάρχει για την καταπολέμηση και απώθηση ιπτάμενων εντόμων όπως μύγες, κουνούπια, κ.α. Παρέχουν φυσική προστασία από εκχύλισμα Πύρεθρου.
Χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικές κουζίνες και χώρους παρασκευής τροφίμων σε εστιατόρια, ψητοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, νοσοκομεία, βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες, κ.α.
Η επιλογή του σημείου στο οποίο θα τοποθετηθεί η εντομοαπωθητική συσκευή γίνεται σε συνεργασία με τον πελάτη και πάντοτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Συνήθως οι συσκευές αυτές τοποθετούνται σε ύψος περίπου 2 μέτρα και ψεκάζουν αυτόματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου.