ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Στόχος της απολύμανσης είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου υγιεινής των χώρων και η αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών που προκαλούνται από διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς (link) όπως βακτήρια, μικρόβια, ιοί κ.α.

Η εφαρμογή της απολύμανσης κρίνεται απαραίτητη σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.α.

Αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών

Για την καταπολέμηση των βακτηρίων, μικροβίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών η Benitop Pest Control χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους απολύμανσης και ειδικά απολυμαντικά σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

Η εφαρμογή της απολύμανσης πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα ψυχρής εκνέφωσης (ψυχρό fogger) καθολικά στον χώρο που θέλουμε να απολυμάνουμε. Επίσης, πραγματοποιείται απολύμανση με υπολειμματικό ψεκασμό τοπικά σε χώρους ή σε αντικείμενα.

Όλες οι εφαρμογές Απολύμανσης της Benitop πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου ειδικού επιστήμονα της εταιρείας μας ο οποίος μετά την κάθε εφαρμογή υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.